Activitate culturală

 

Activitatea culturală la nivelul comunei Hăneşti se desfăşoară în cadrul Căminului Cultural, sub patronajul Bibliotecii Comunale şi a unităţilor de învăţământ, la care se adaugă factorii culturali individuali.

Căminul Cultural este punctul de convergenţă a majorităţii activităţilor culturale, aici activând Ansamblul „Grâuşorul” cu numeroase participări la festivaluri şi concursuri locale, naţionale şi internaţionale, de unde s-a întors cu nenumărate trofee. Ansamblul „Grâuşorul” a fost înființat în anul 2013 la inițiativa Primăriei și Consiliului Local Hănești cu scopul de a transmite și tinerelor generații folclorul local și arta dansului popular. Membrii ansamblului sunt tinerii din comuna Hănești, iar coordonarea acestora este realizată de către un insctructor coregraf.

Biblioteca Comunală deţine un număr de peste 10.000 de volume, are în evidenţă 900 de cititori înscrişi, din care 320 activi. De remarcat prezenţa Biblionetului, a colţului muzeistic şi a activităţii cenaclului „Luceafărul” care activează, pe lângă această instituţie, de peste 30 de ani.

Cenaclul a dat un membru al Uniunii Scriitorilor din România (Vasile Iftime), trei membri ai Ligii Scriitorilor din România, un membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (pictorul naiv Elena Zbanţ) şi alţi 20 de autori de cărţi de poezie, proză, monografii, biografii, jurnalism etc., dintre care amintim pe Ion Buliga, Traian Calancia, Pavel Păduraru, Karina Lercă.

Comuna Hăneşti a dat României doi mari actori (Teofil Vâlcu şi Constantin Cojocaru), un dirijor de mare ansamblu folcloric (Dumitru Popovici), unul dintre directorii Bibliotecii Universitare din Iaşi (Grigore Botez), un istoric de anvergură (Petre Otu) şi cercetători ştiinţifici.

Obiceiurile legate de momentele importante ale vieţii îngemănează cele mai autentice elemente ale creaţiei folclorice şi etnografice locale, remarcate prin activitatea ansamblului „Grâuşorul”, prin obiectele expuse la colţul muzeistic, dar şi prin parada obiceiurilor de iarnă ce se desfăşoară fără întrerupere de peste 50 de ani.

Activitatea de informare şi culturalizare este completată şi de existenţa bibliotecilor şcolare şi a unui CDI dotat la standarde.

Contact

Adresa: Localitate: Hanesti
             Strada: Saveni nr.2
             Judet: Botosani
             Cod postal: 717195
Telefon: 0231-549102
             0231-549044
Fax: 0231-549102
E-mail: primaria.hanesti@gmail.com

Program de audiențe

Primar:
         Prima zi de Luni a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Viceprimar:
         Prima zi de Marți a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Secretar:
        Prima zi de Miercuri a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00

Program de lucru

 

Luni - Joi 
8:00 - 16:00

Vineri
8:00 - 14:00