Festivalului de tradiții și obiceiuri de iarnă - ediția I

Expunere de Motive

privind Organizarea „Festivalului de tradiții și obiceiuri de iarnă", În Comuna Hănești 

În ultimii ani se pierd tot mai multe obiceiuri și tradiții locale, în acest scop ne­ am propus să inițiem acest festival local care să cultive interesul  în rândul tinerei generații pentru tradițiile și obiceiurile autentice localităților componente comunei Hănești, precum și să stimulăm implicarea directa a copiilor, tinerilor și cetățenilor în desfășurarea de manifestări culturale în comuna noastră.

Obiectivele festivalului sunt:

  • cunoașterea valorilor fundamentale ale folclorului local, regional și național;
  • cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor locale;
  • păstrarea notei de autenticitate și originalitate a tradițiilor și obiceiurilor locale;
  • conservarea și promovarea obiceiurilor

Fiecare individ are un talent înnăscut sau format, când indivizii sunt copii cu talent, copii care din diferite motive sociale sau emoționale nu sunt cunoscuți, rolul comunității este de a încearcă prin diferite forme (concursuri, festivaluri etc.) să descopere aceste mici izvoare de talent care mai târziu sprijiniți și îndrumați reușesc să devină reprezentativi pentru zona din care provin si sa ne reprezinte la nivel local, regional sau chiar național,  tradițiile noastre autentice.

Având în vedere că în cele 5 sate componente ale comunei există obiceiuri de iarnă diferite și că la nivelul localității Hănești există un dans al căiuților unic în țară, ținând cont că anul trecut toate obiceiurile de iarnă au fost întrerupte din cazul pandemiei provocate de virusul Sars Cov 2, ne-am gândit să inițiem și să propunem un astfel de  festival de tradiții și obiceiuri de iarnă.

Primăria Hănești prin Căminul Cultural Hănești poate organiza și  îndruma aceste activități, poate asigura promovarea evenimentelor organizate în  scopul atingerii publicului de toate vârstele și poate urmări buna desfășurare a acestora prin elaborarea unui regulament și program al festivalului. De asemenea Primăria Hănești, prin compartimentele de specialitate poate stabili necesitățile, oportunitatea și legalitățile angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinația aprobată. Prin urmare în conformitate cu prevederile art. 136 și 139 din OUG 57/2019, propun elaborarea de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Hănești a următorului  proiect  de  hotărâre : aprobarea   organizării   „Festivalului   de   tradiții   și obiceiuri de  iarna",  în  comuna  Hănești.  Proiectul  de  hotărâre,  însoțit  de  întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Hănești.

Galerie Foto festival 

Documente anexate:

Contact

Adresa: Localitate: Hanesti
             Strada: Saveni nr.2
             Judet: Botosani
             Cod postal: 717195
Telefon: 0231-549102
             0231-549044
Fax: 0231-549102
E-mail: primaria.hanesti@gmail.com

Program de audiențe

Primar:
         Prima zi de Luni a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Viceprimar:
         Prima zi de Marți a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Secretar:
        Prima zi de Miercuri a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00

Program de lucru

 

Luni - Joi 
8:00 - 16:00

Vineri
8:00 - 14:00