Festivalului de tradiții și obiceiuri de iarnă - ediția a III-a

Expunere de Motive

privind Organizarea „Festivalului de tradiții și obiceiuri de iarnă", În Comuna Hănești 

În ultimii ani se pierd tot mai multe obiceiuri şi tradiţii locale, în acest scop ne­ am propus să iniţiem şi să menţinem acest festival local care să cultive interesul în rândul tinerei generaţii pentru tradiţiile şi obiceiurile autentice localităţilor componente comunei Hăneşti, precum  şi să stimulăm  implicarea directa a copiilor,tinerilor si cetătenilor în desfăsurarea de manifestări culturale în comuna noastră.'              '                           '

Obiectivele festivalului sunt:

  • cunoaşterea valorilor fundamentale ale folclorului local, regional şi naţional;
  • cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
  • păstrarea notei de autenticitate şi originalitate a tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
  • conservarea şi promovarea obiceiurilor

Fiecare individ are un talent înnăscut sau format, când indivizii sunt copii cu talent, copii care din diferite motive sociale sau emoţionale nu sunt cunoscuţi, rolul comunităţii este de a încearcă prin diferite forme (concursuri, festivaluri etc.) să descopere aceste mici izvoare de talent care mai târziu sprijiniţi şi îndrumaţi reuşesc să devină reprezentativi pentru zona din care provin si sa ne reprezinte la nivel local, regional sau chiar national,  traditiile noastre autentice.

Având în vedere că în cele 5 sate componente ale comunei există obiceiuri de iarnă diferite şi că la nivelul localităţii Băneşti există un dans al căiuţilor unic în ţară, ţinând cont că anii trecuţi toate obiceiurile de iarnă au fost întrerupte din cazul pandemiei COVID, ne-am  gândit să propunem un astfel de festival de tradiţii şi obiceiuri de iarnă.

Primăria Hăneşti pnn Căminul Cultural Hăneşti poate orgamza şi îndruma aceste activităţi, poate asigura promovarea evenimentelor organizate în scopul atingerii publicului de toate vârstele şi poate urmări buna desfăşurare a acestora prin elaborarea unui regulament şi program al festivalului. De asemenea Primăria Răneşti, prin compartimentele de specialitate poate stabili necesităţile, oportunitatea şi legalităţile angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. Prin urmare în conformitate cu prevederile art. 136 şi 139 din OUG 57/2019, propun elaborarea de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Hăneşti a următorului  proiect  de  hotărâre:  aprobarea   organizării   „Festivalului   de  tradiţii   şi obiceiuri de iama" - ediţia a II-a, în comuna Hăneşti. Proiectul de hotărâre, însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local  al comunei Hăneşti .

Galerie Foto festival 

Documente anexate:

Contact

Adresa: Localitate: Hanesti
             Strada: Saveni nr.2
             Judet: Botosani
             Cod postal: 717195
Telefon: 0231-549102
             0231-549044
Fax: 0231-549102
E-mail: primaria.hanesti@gmail.com

Program de audiențe

Primar:
         Prima zi de Luni a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Viceprimar:
         Prima zi de Marți a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00
Secretar:
        Prima zi de Miercuri a fiecărei luni,
                  între orele 10:00 –13:00

Program de lucru

 

Luni - Joi 
8:00 - 16:00

Vineri
8:00 - 14:00